طاها رضایی - مربی آکادمی فوتبال روستوف ایران

طاها رضایی - مربی آکادمی فوتبال روستوف ایران

طاها رضایی - مربی مدرسه فوتبال روستوف ایران

- لیسانس تربیت بدنی
-کارت مربی گری رشته ی بدن سازی
درجه ۳
- مربی گری آمادگی جسمانی
- نفر اول مسابقات آمادگی جسمانی استان البرز
- مربی بدن سازی باشگاه مارتیا

expand_less