چهارشنبه 8 بهمن 1399
انواع کنتـــرل توپ در فوتبال

انواع کنتـــرل توپ در فوتبال
مهارت فوتبالیست درکنترل توپ کاملا مشهود است. هیچ بازیکنی بـدون ایـن مهـارت مهـم در بـازي موفـق
نخواهد شد. در فوتبال مدرن و پیشرفته کنتـرل و تصـاحب مطلـوب و دلخـواه تـوپ،راه حـل مناسـب و اقـدام بـه حرکتهاي بعدي را میسر میسازد.
اندامها و سطوحی که بیشتر درکنترل به کار میروند عبارت اند از :

کف پا

داخل پا

بغل پا

بیرون پـا،

روي پـا،

ساق پا،

روي ران،

شکم،

سینه و سر.

 

به طور عمده، هدف از کنترل توپ استپ کردن و ساکن کردن آن و یا هـدایت آن در مسیر دلخواه براي حرکات بعدي مثل دریبل، شوت، پاس .

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone