یکشنبه 16 خرداد 1400
علائم ایجاد شده ناشی از آسیب تاندون آشیل یا بورس است؟

علائم ایجاد شده ناشی از آسیب تاندون آشیل یا بورس است؟
علائم تاندونیت آشیل و سایر آسیبهای مربوط به تاندون آشیل با علائوم مرتبط با بورسیت در قسمت پشت پاشنه پا همپوشانی دارند .

دو نوع متداول بورسیت پاشنه ، به نام بورسیت رتروکالکانئال یا بورسیت رتروآشیلیس ( کالکانئال یا زیر پوستی ) ممکن است به طور جداگانه یا علاوه بر مشکلات تاندون آشیل رخ دهد .

 

تاندون آشیل

مکان قرارگیری بورسهای رتروکالکانئال و رتروآشیلیس ( کالکانئال یازیر پوستی )

 

بورسیت رتروکالکانئال
بورس رتروکالکانئال در پشت تاندون آشیل ، دقیقا در بالای قسمتی که تاندون به استخوان پاشنه وصل میشود ، قرار دارد . هنگامی که این بورس دچار التهاب شود ( بورسیت ) باعث تورم قابل مشاهده در بافت نرم در قسمت بالای استخوان پاشنه ی شود . بیماران مبتلا به بورسیت رتروتوکالکانئال در جلو تاندون آشیل و درست در بالای استخوان پاشنه دچار درد خواهند شد . این درد با فشردن پاشنه پا تشدید می کردد .

بورسیت رتروآشیلیس ( کالکالئال یا زیر پوستی )
بورس رتروآشیل بین تاندون آشیل و پوست قرار دارد . علائم بورسیت رترو آشیل کمی با علائم بورسیت رترو کالکالئال متفاوت است . در این نوع بورسیت تورم ممکن است مشخص تر باشد و به صورت یک ناحیه سخت پشت پا ظاهر می شود . در بورسیت رتروآشیل نسبت به بورسیت رتروکالکالئال احتمال قرمز شدن پوست در قسمت پشت پاشنه بیشتر است .

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone