ﺳﻪشنبه 16 دی 1399
برنامه توسعه میان مدت برای پیشرفت در فوتبال پایه

برنامه توسعه میان مدت برای پیشرفت در فوتبال پایه

دروازه
- ایجاد یک واحد فوتبال پایه از اعضای انجمن در بخش فنی
- تعیین دروازه مشخص در موضوعات زیر
+ فوتبال برای کودکان
+ مدرسه فوتبال
+ فوتبال در جوامع
+ فوتبال پایه
+ آموزش مربی مربیان
+ سازماندهی مسابقات و رقابت ها
- آماده سازی یک طرح تفصیلی برای توسعه در سطوح محلی، منطقه ای و ملی
دروازه به دست آمده( سه ساله)
- افزایش مشارکت )دختران و پسران 6 تا 12 ساله(
- بهبود استانداردهای مربی مربیان و افزایش تعداد دوره های آموزشی
- سازمان دهی بیشتر جشنواره ها و مسابقات )فرمت های مختلف سازگار با شرایط(
- بهبود ارتباطات و توسعه روابط با شرکاء
- بهبود امکانات ورزشی
- تشویق معلمان، داوطلبان و والدینی که درگیر هستند
- ایجاد یک واحد حرفه ای برای توسعه فوتبال پایه در بخش فنی
- امضاء توافقنامه ها با وزارتخانه ها در درجه اول وزارت آموزش و پرورش

 

 برنامه توسعه فوتبال پایه

 برنامه توسعه فوتبال پایه

 برنامه توسعه فوتبال پایه

 

بیانیه تیم فوتبال پایه ترینیداد و توباگو توسط بازیکن ملی سابق Mulrane Travis در پایان دوره فوتبال پایه ایجاد شد.
به عنوان یک بازیکن سابق فوتبال، در طول دوران حرفه ای خود، تجارب بسیاری داشته ام. این تجربیات در محله یهودی نشین آغاز شد و منجر به پیوستن به یک باشگاه روستایی شد. در نهایت من برای تیم ملی انتخاب شدم. خوشحالم که از من خواسته شده است تا این تجربه شگفت انگیز را که فوتبال پایه است به اشتراک بگذارم.
در طول سه روز گذشته، در مورد اهمیت کار با کودکان بسیار یاد گرفته ام و از زمان صرف شده برای کمک به آنها در بازی های بسیاری، لذت بردم. به سادگی، تماشای این جوانان که از استعداد طبیعی خود در میان کودکانی از سن خود استفاده می کنند، من را پر از شور و شوق کرده است و من را به یاد زمانی می اندازد که بازی می کردم. من هرگز متوجه نشده بودم که هنر تدریس کودکان به معنای چیزی بیش از صرفا تبدیل شدن
به مربی است: شما همچنین باید یک مشاور، یک دوست و خوشبختانه کسی باشید که به زندگی کودکان شادی آورده باشد.
قابل توجه است که این گروه از کودکان هوشی را نشان داده اند که به نظر می رسد دور از انتظارات شما برای کودکانی با سن آنها است. مهارت های حرکتی و حرکات آنها بسیار با اعتماد به نفس است، حتی زمانی که با حریفان تعیین شده، مواجه می شوند. در طول تمرینات، من چیزهای زیادی در مورد نقش مربی -آموزگار و
نحوه تشویق کودکان به بهبود تکنیک هایی که به نظر می رسد به طور طبیعی در آنها ظاهر می شود، یاد گرفتم. من متوجه شدم این شگفت انگیز است که بعضی از کودکان چنان پیشرفته بودند که هرگز آموزش رسمی دریافت نکرده بودند.
این تجربه ی فوق العاده من را به سوی حرفه ای جدید تشویق می کند، که یکی از آن ها این است که من می توانم از دانش و تجربه خود که فوتبال است، در سطح باالیی استفاده کنم. اشتیاق من برای کار با کودکان، به ویژه در جوامع کوچک کشور خودم، به شدت در طول دوره آموزشی من، قبل از دوره با فرزندان، افزایش یافت.
این دوره آموزشی به من مشاوره زیادی در مورد آموزش فوتبال ارائه داد و به روش مستقیم و به صورت مرتب تدریس شد.
از طرف همکاران مربی خودم، مایلم از فیفا قدردانی کنم. دانشی که در طول دوره مربیگری به ما منتقل شده است، به بسیاری از روستاها در مناطق روستایی ترینیداد و توباگو می رسد.
تعهد ما به این پروژه با بیشترین تعهد و فداکاری دنبال خواهد شد و امیدواریم که در طول سال های آینده بتوانیم ثمره ی کارهای خود را ببینیم.
پیوست E :کد بازی عادلانه ی فیفا
کد بازی عادالنه ی فیفا ، کلیه اصول ورزشی، اخالقی که FIFA همیشه بر آن تاکید داشته و در آینده بدون در نظر گرفتن تاثیرات و فشارهایی که ممکن است باعث شود، به آن ادامه خواهد داد را محفوظ نگه می دارد.
ده قانون طالیی نه تنها به عنوان مسئله ی اعتقادی برای فیفا به عنوان حاکمیت فوتبال جهان شناخته می شود،
بلکه همچنین احساس برادری و همکاری را در میان اعضای تیم فوتبال بصورت جهانی ، تقویت می کنند.

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone