چهارشنبه 6 اسفند 1399
جراحی شین اسپلینت

جراحی شین اسپلینت
به ندرت امکان دارد درمانهای غیر جراحی برای بیماران مبتال به شین اسپلینت موثر واقع نشوند و پزشک عمل جراحی راتوصیه کند. گزینه های جراحی برای چنین بیمارانی شامل مواردزیراست:

- فاشیوتومی : در برخی مواقع ایجاد برش های استراتژیک در بافت نازک فاشیا که عضلات
ساق پا را احاطه کرده ، میتواند درد شین اسپلینت را تسکین دهد. این عمل جراحی را فاشویوتیومی کمپارتمان خلفی عمیق می نامند و هنگامی که آسیب فاشیای ساق پا عامل بروز شین اسپلینت است می تواندمفیدباشد.


محل ایجاد برش فاشیوتومی.

جراحی شین اسپلینت

 
پریوستئال استریپینگ : این عمل جراحی شامل برداشت یک نوار نازک از بافت همبندی
(ریوستئوم) است که استخوان تیبیا را می پوشاند.این جراحی در مواردی که درد شین اسپلینت به دلیل التهاب پریوستئوم (پریوستیت) است ، مفیدمی باشد.

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone