یکشنبه 10 اسفند 1399
علل و ریسک فاکتورهای شکستگی استرسی فیبولا

علل و ریسک فاکتورهای شکستگی استرسی فیبولا
این آسیب در درجه اول ناشی از استفاده بیش از حد است.بااین حال،عوامل دیگری وجود دارند که می توانند احتمال ایجاد و تداوم آن را افزایش دهند.

 

- ورزشكاراني كه پرونیش دارند در هنگام دویدن مستعد ایجاد شکستگی استرسی فیبولا
هستند،زیرا عضات پرونئال باید در طی چرخه گام برداشتن سخت تر و طولانی مدت تر
کار کنند.

 

- همچنان که قوس کف پا کاهش پیدا می کند، مچ پا به سمت داخل می چرخد و ساق پا و زانو را می پیچاند. استخوانهای پا ممکن است نتوانند به اندازه لازم بار را بگیرند و باعث
کشیدگی عضالت ساق پا می شوند که اکثر آن ها به فیبوال متصل شده اند.
اورپرونیش و سایر اختالالت بیومکانیکی پا را می توان با قرار دادن کفی های مناسب در کفش بیماران اصلاح کرد. کفی ها موقعیت قرار گرفتن پاشنه پا را کنترل کرده و بیومکانیک طبیعی پا را فراهم می کنند.

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone