چهارشنبه 13 اسفند 1399
درد مزمن کشاله ران در فوتبالیستها و علت آن

درد مزمن کشاله ران در فوتبالیستها و علت آن:

این درد مزمن که در میان بازیکنان فوتبال شایع است، بیشتر در اثر شوت زدنهاي قوي و مکرر ایجاد میگردد که عضلات شکم و مفصل ران را تحت استرس مکرر قرار میدهند این درد معمولاً مربوط به نقص یا ضعف عضلات جدار شکم در نزدیکی رباط مغبنی است. ظهور علائم معمولا بیسر و صداست و به صورت درد پیشرونده در حال دویدن تظاهر مییابد، ولی معمولاً حتی بعد از دورههاي طولانی مدت استراحت بسرعت با شروع فعالیت عود مینماید. درد معمولاً محدود به ناحیه کشاله ران
است، ولی اغلب به قسمت پایین شکم انتشار مییابد و ممکن است تعیین دقیق محل درد براي بازیکن دشوار باشد، خم کردن و چرخاندن فعال تنه (مثلاً انجام حرکت دراز و نشست) معمولاً درد تیزي بوجود میآورد. بررسیهاي تشخیصی نظیر رادیوگرافی، اسکن استخوانی، CT اسکن و MRI اغلب منفی هستند.
براساس مطالعات انعطافپذیري ضعیف کمر، ران و زانو و ضعف عضلات شکم یا نزدیک کننده ران (ادوکتورها) به آسیبهاي کشاله ران منتهی میشوند.
براي پیشگیري از این عارضه بر گرم کردن مطلوب و حرکت کششی مناسب عضلات ران و نیز بازي در زمین استاندارد و با کفش مناسب تاکید میگردد. براي درمان درد مزمن کشاله ران بازیکن باید مدتی را بنا به صلاحدید پزشک از رقابت دور باشد و از داروهاي ضدالتهابی استفاده نماید. با این وجود در پارهاي موارد نیاز به جراحی وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone