یکشنبه 16 خرداد 1400
ضربه کرنر | قوانین کرنر | روش زدن کرنر در فوتبال

تعریف کرنر - قوانین کرنر در فوتبال و روش های اجرای آن

ضربه کرنر چیست؟
ضربه کرنر روشی دیگر برای شروع مجدد بازی است. هنگامی که توپ به بازیکن خودی برخورد کند و از خط عرضی کنار دروازه خودی رد شود، برای تیم حریف ضربه کرنر به دست می آید و داور و خط نگهداران (کمک داوران) موظف به اعلام کرنر هستند. ممکن است یک گل از راه ضربه کرنر به طور مستقیم به تیم حریف به ثمر رسانده شود.

کرنر یک موقعیت مناسب گل زنی برای تیم مهاجم محسوب می شود، هرچند به اندازه یک ضربه پنالتی یا یک ضربه آزاد مستقیم در نزدیکی محوطه جریمه راحت نیست. بازیکنی که ضربه کرنر را می زند باید تا جایی که می تواند توپ را از بازیکنان حریف دور کرده و به هم تیمی های خود برساند.

با ضربه کرنر می توان به طور مستقیم از ناحیه کرنر و یا به طور دو ضرب بعد از پاس دادن به هم تیمی خود گل زد.


شروع ضربه کرنر در فوتبال یکی از جالب ترین و دشوار ترین مهارت ها برای کامل کردن یک بازی فوتبال است. ضربه کرنر مبارزه ای هوایی میان مدافعین و مهاجمین است. (10 موقعیت بازیکنان حرفه ای فوتبال و وظایف آن ها) در یک مسابقه تعداد ضربات کرنر اکثرا نشانه ی برتری و تسلط یک تیم بر تیم دیگر است.

 

از استراتژی های ضربات کرنر:
1. ضربه به تیر اول:
به نزدیکترین نقطه تیر اول شوت کنید و هم تیمی های شما باید سریعاً به سمت تیر اول شروع به دویدن کنند.
به محض رسیدن توپ به سمت دروازه شوت یا ضربه سر بزنند.
این مورد از کرنر می تواند، به بازیکنان کوتاه قد و چابک شانس بهتری برای به ثمر رساندن گل بدهد.
2. ضربه به تیر دوم:
توپ را بلند ارسال کنید تا به تیر دو بفرستید.
باید هم تیمی قد بلند خود را برای این تکنیک انتخاب کنید.
3. پشت محوطه جریمه:
بازیکنی که توان خوبی در شوت زدن دارد به سمت پشت محوطه حرکت می کند.
از دست دادن توپ در این شرایط، فاجعه بار خواهد بود.
4. ضربه کرنر مستقیم به سمت دروازه:
اگر به خوبی به توپ چرخش دهید، می توانید مستقیماً از کرنر به قصد گل شوت استفاده کنید.
توپ را دورتر از خط آخر روی قوس کرنر قرار دهید.
توپ را به سمت یکی از گوشه های دروازه نشانه بگیرید که بستگی به موقعیت قرار گرفتن دروازه بان و فاصله شما دارد.
به هم تیمی های خود اطلاع دهید تا در موقعیت مناسب قرار گیرند و اگر توپ مستقیماً گل نشد، آنها شانس بهتری داشته باشند.
ضربه کرنر مستقیم به سمت دروازه

روش زدن کرنر در فوتبال
توپ داخل قوس کرنر و نزدیک پرچم گوشه زمین قرار داده می‌شود.
میله پرچم نباید حرکت داده شود.
ضربه زننده باید حداقل ۳۰ سانتی متر از توپ فاصله داشته و بیرون از زمین باشد.
هر کدام از بازیکنان می توانند برای زدن کرنر از زمین خارج شوند. (حتی دروازه بان)
وقتی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، آنگاه توپ در بازی است.
زننده ضربه نمی‌تواند برای بار دوم توپ را لمس کند تا توپ توسط بازیکنی دیگر لمس گردد.
ضربه زننده باید بیرون از زمین باشد و اگر درون زمین باشد خطا به حساب می آید.

برقراری ارتباط با بازیکنان دیگر:
بازیکنی که به خارج از زمین می رود با اشاره هایی که قبلا با هم تیمی های انتخاب کرده اند با آنها ارتباط برقرار کند:

در زمان شروع کرنر می توانید مستقیما به محوطه جریمه اشاره کنید.
جایی که بازیکنان هر دو تیم متمرکز خواهند شد و یا به بازیکن دیگری در موقعیت دیگر که شانس بهتری دارد پاس بدهید.
قبل زدن کرنر چند نقشه با هم تیمی های خود بکشید و بعد با اشاره دست به هم تیمی های خود بفهمانید که کدام را می خواهید اجرا کنید.
برقراری ارتباط با بازیکنان دیگر

روش مقابله با ضربه کرنر:
یک مدافع باید در کنار تیر دروازه جا بگیرد تا از ورود توپ از سمت کنار به درون دروازه جلوگیری کند.
بعد از شوت شدن توپ و زمانی که دروازه بان از دروازه اش خارج می شود، مدافعین باید مراقب هر حادثه ای بوده و او را پوشش بدهند.
دفع توپ همواره به طرفین انجام می گیرد.
دروازه بان در گرفتن توپ باید با قدرت و مصمم عمل کند.
کمترین درنگ از سوی دروازه بان یا مدافعین، یا رسیدن توپ به پای حریف می تواند موجب گل شود.
در هر کدام از این موارد هوشیار باشید، هرگز معطل نمانید تا توپ به سمت شما بیاید.
روش مقابله با ضربه کرنر

تخلفات
1. اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (به جز با دستهایش) لمس کند:
یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می‌شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می‌شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمداً با دستهایش لمس کند:
یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محل خطا زده می‌شود.

اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می‌شود.

اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان

2. اجرای ضربه کرنر توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می‌شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می‌شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمداً با دستهایش لمس کند:
اگر خطا در خارج محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می‌شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می‌شود.

برای هرگونه نقض این قانون ضربه کرنر تکرار می‌شود.

اجرای ضربه کرنر توسط دروازه بان

تذکرات:
انجام ضربه ی کرنر انواع مختلفی دارد که بسیاری از تیم ها در جلسات خود آنها را تمرین می کنند.
تاکتیک انجام ضربات کرنر بر اساس تیر اول یا تیر دوم دروازه است.
شوت کننده یا توپ را به تیر دوم می فرستد با این آگاهی که یکی از هم تیمی هایش در آن جا منتظر است، یا هم تیمی خود را که در تیر اول جا گرفته است هدف گرفته تا این یکی، ضربه ی کرنر را به بازیکن دیگر برساند.
هنگام ضربه کرنر مدافعین برای انجام دفاع می توانند به صورت دفاع فردی یا دفاع منطقه ای عمل کنند.
امتیاز دفاع منطقه ای این است که به ما امکان پیش دستی بر حریف را می دهد. دفاع فردی نیز به شرطی موثر است که مدافعین برای مقابله با موقعیت مهاجمین حریف، از لحاظ تعداد به اندازه ی کافی بازیکن هدزن داشته باشند.
قبل از شروع مطمئن شوید که بازیکن مقابل در فاصله قانونی درستی قرار گرفته است و به داور تذکر دهید. در زمین های کوچکتر، شرایط فرق می کند و خودتان باید تشخیص دهید.
کرنر در فوتبال

در آخر
زمانی یک ضربه کرنر بسیار خطرناک می شود که جهت باد موافق تیم حمله کننده باشد و دروازه بان نسبت به خروج از دروازه برای دفع هوائی توپ مردد باشد. وقتی کرنر می زنید توپ را به سمت دروازه بان شوت نکنید. شما باید توپ را دور از دسترس او و به سمت بازیکنان خودی بفرستید.

به نظر شما قوانینی از کرنر هست که به آنها اشاره نکرده باشیم؟ حتما با ما در میان بگذارید تا مقاله کامل تری در مورد کرنر در فوتبال داشته باشیم.

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

ناشناس : اگه بعد ۴ ثانیه کرنر را نزنیم داور چه خط ...
16 4
اگه بعد ۴ ثانیه کرنر را نزنیم داور چه خطایی را می‌گیرد ؟
نازی : کرنر و اوت را توضیح دهید
5 2
نظر شما چیست ؟
محمد : خوب
3 1
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone