یکشنبه 17 اسفند 1399
ضربه آزاد در فوتبال

ضربه آزاد در فوتبال

دو نوع ضربه آزاد وجود دارد : ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم .

داور مطابق با نوع خطا ضربه آزاد مستقیم یا غیر مستقیم اعلام می کند . خطاهای عمدی که شدت بیشتر یا کمتری داشته باشند تعیین کننده ی ضربه آزاد مستقیم یا غیر مستقیم می باشند.

 

ضربه آزاد مستقیم:

در چه مواردی ضربه آزاد مستقیم اعلام می شود؟

لگد زدن به حریف یا اقدام به آن
پشت پا زدن
پریدن روی حریف
تنه زدن به طور خطر ناک
تنه زدن به حریف از عقب
زدن و یا اقدام به آن
گرفتن حریف(مثلا به وسیله پیراهن )
هل دادن حریف
زدن توپ با دست (به استثناء دروازه بان)

مجازات کلیه این خطاها یک ضربه آزاد مستقیم می باشد . اگر خطا در محوطه جریمه اتفاق بیفتد ، داور ضربه پنالتی اعلام می کند . پنالتی تعبیر ضربه آزاد مستقیم در محوطه جریمه می باشد.

 

روش استفاده از ضربه آزاد مستقیم

اگر ضربه آزاد مستقیم دور از دروازه باشد ، توپ را برای یار آزاد یا یار سرزن خود بفرستید. اقدام به شلیک از راه دور توصیه نمی شود.
اگر ضربه آزاد مستقیم در نزدیکی محوطه جریمه حریف باشد ، شلیک توپ به وسیله بازیکنی که مخصوصا در این نوع ضربات مهارت دارد موثر است .
در یک رویاروی از راه دور شوت زننده و دروازه بان که در پشت دیوار دفاعی جا گرفته است دخالت دارند. زمانی که ضربه آزاد مستقیم نزدیک محوطه جریمه باشد ، دیوار دفاعی مرکب از چهار بازیکن تشکیل می شود که این دیوار دفاعی از محل اولین نفری که بوسیله دروازه بان تعیین می شود به سمت درون محوطه جریمه چیده می شود.
اگر ضربه آزاد مستقیم از سمت چپ شلیک شود ، دیوار دفاعی در سمت چپ و دروازه بان در سمت راست قرار می گیرد .اگر ضربه آزاد مستقیم از سمت راست شلیک شود، دیوار دفاعی در سمت راست و دروازه بان در سمت چپ قرار می گیرد. در این موقعیت دروازه بان با توجه به زننده شوت ، یک زاویه را به وسیله ی دیوار دفاعی بسته و زاویه ی دیگر را خود مراقبت می کند.

توجه:

هنگامی که ضربه آزاد مستقیم در مقابل دروازه باشد، دیوار دفاعی به دو قسمت تقسیم میشود و دروازه بان در وسط دروازه قرار می گیرد. این دو دیوار دفاعی زوایای راست و چپ دروازه را بسته و دروازه بان مرکز دروازه را مراقبت می کند و خود را برای عکس العمل در مقابل شوت آماده می کند.

روش های مختلفی برای زدن ضربه آزاد مستقیم وجود دارد . در بعضی از این روش ها شوت زننده ترجیح می دهد قبل از این که توپ را علنا برای یار آزاد خود بفرستد ، تظاهر به زدن آن کند . این عمل نظم دیوار دفاعی و مراقبت دروازه بان را مختل می کند.

 

روش مقابله با ضربه آزاد مستقیم

اگر ضربه کشیده ، قوسی و غیره باشد ، دروازه بان و دیوار دفاعی باید سعی کنند که از آن سبقت بگیرند .
در اینجا معرفی ضربه های آزاد مستقیم بدون صحبت در مورد ضربه های آزاد میشل پلاتینی (Michel platini ) غیر ممکن است. شوت او دیوار دفاعی را دور زده ، مسیر خود را از روی دفاع طی می کرد تا به منفذی درون دروازه می رسید (شوت قوسی ) . او برای اینکه در زدن این ضربه ها به حد کمال برسد ، مدت ها با آدمک های چوبی که به جای دیوار دفاعی قرار می گرفتند تمرین می کرده است .
موفقیت ضربه آزاد بستگی به توانائی شما در بی اثر کردن دیوار دفاعی داشته و شوت شما باید دور از دسترس دروازه بان باشد.

 

ضربه آزاد غیر مستقیم:

در چه مواردی ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام می شود؟

بازی خطرناک (پا را بیش از حد بالا بردن)
تنه زدن صحیح به بازیکنی که در حال بازی با توپ نیست
تنه زدن به دروازه بان در حالی که توپ را در اختیار نداشته یا مزاحمتی برای حریف ندارد
در صورتی که دروازه بان بیش از چهار قدم توپ را حمل یا دوبار آن را کنترل کند
در صورتی که بازیکن با توپ بازی نکند و عمدا حریف را سد نماید شوت زننده نمی تواند دروازه را مستقیما هدف قرار دهد .

روش استفاده از ضربه آزاد غیر مستقیم

پاس هوایی توپ برای یاری که در هنگام ضربه جلو می آید ، یا پاس توپ به عقب برای یاری که آماده شوت زدن می باشد .

روش مقابله با ضربه آزاد غیر مستقیم

اگر ضربه آزاد غیر مستقیم نزدیک محوطه جریمه باشد ، اصول آن مانند ضربه آزاد مستقیم است . لیکن مدافعین باید مراقب حریفانی که ممکن است توپ را برای شوت زدن دریافت کنند ، باشند.
اگر ضربه آزاد غیر مستقیم در فاصله کمتر از 9.15 متری از خط دروازه اعلام شود ، حداقل هفت مدافع باید روی خط دروازه قرار گرفته و دروازه بان نیز در جلو آنها جای بگیرد . مدافعین بعد از اولین ضربه جلو رفته و با زننده ی ضربه دوم مقابله می کنند.
یک ضربه آزاد هر قدر هم با قدرت ، با ظرافت یا با طرح و نقشه باشد ، در بازی برای آن قانونی وجود دارد که کمتر به آن عمل می شود :دیوار دفاعی باید در 9.15 متری توپ باشد . غالبا دیده می شود زمانی که داور به سمت دیگری نگاه می کند ، دیوار دفاعی خود را نزدیک تر می کند . هر چه دیوار دفاعی به محل توپ نزدیک تر باشد کار شوت زننده مشکل تر خواهد شد.

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone