پنجشنبه 28 اسفند 1399
چندین رباط اصلی در مچ پا وجود دارد

چندین رباط اصلی در مچ پا وجود دارد :
-سه رباط موجود در قسمت خارج مچ پا كه مجموعه رباط جانبي را تشكیل ميدهند به شرح
زیراست:


- رباط تالوفیبولار قدامی (رباط قاپی-نازک قدامی) (ATFL) که قسمت جلوی  استخوانتالوس
( استخوان قاپ) را به فیبولا ( نازک نی ) وصل میکند.
- رباط کالکانوفیبولار (رباط پاشنه ای نازک نی( CFL ) ،که کالکانئوسیا استخوان پاشنه
را به نازک نی متصل میکند.
- رباط تالوفیبول خلفی ( PTFL)که قسمت عقب استخوان تالوس را به نازک نی متصل
می کند.

- رباط دلتوئید (دالی)،رباط ضخیمی که از کلاسمتمیانی،داخلی و جانبی مچ پا پشتیبانی میکند.
- رباط تیبیوفیبولار قدامی تحتانی ( AITFL )که درشت نی را به نازک نی وصل میکند.
- دو رباط ،  رباط خلفی فیبولار ،که  قسمت پشتی استخوان درشت نی و نازک نی را به هم متصل میکند:
+ رباط تیبیوفیبولار تحتانی خلفی ( PITFL ) 

+رباط عرضی

 

-رباط اینتراوسئوس ( بین استخوانی )که بی استخوان درشت نی ونازک نی قرار دارد و تمام طول استخوان درشت نی و نازک نی را از مچ پا تا زانو طی می کند.
رباط های مختلفی که مچ پا را احاطه می کنند به تشکیل بخشی از کپسول مفصل )کیسه ای پر از مایع که اتصالات مفصل را احاطه کرده وچرخش مفصل را روا نمیکند (کمک میکنند)

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone