شنبه 25 بهمن 1399
سیاه شدن زیر ناخن پا در فوتبالیست ها و دلیل ایجاد آن و اقداماتی که باید انجام داد

سیاه شدن زیر ناخن پا در فوتبالیست ها و دلیل ایجاد آن و اقداماتی که باید انجام داد

اغلب بازیکنان فوتبال از خونریزي و تشکیل لخته در زیر ناخنهاي پا رنج میبرند این عارضه معمولاً در انگشت شست و در اثر له شدگی مستقیم پا توسط پاي بازیکن حریف و یا در پیتوقفها و استارتهاي ناگهانی که باعث فشرده شدن شست در داخل کفش میشوند، رخ میدهد. در بسیاري از بازیکنان به خاطر آسیب مکرر به بستر ناخن شکل ناخن ها تغییر میکند.
اگر چه این مشکل به ندرت یک مساله جدي است، ولی میتواند به قدري دردسر آفرین باشد که بعضی بازیکنان حرفهاي مجبور میشوند صرفاً به خاطر اجتناب از عود آن ناخن انگشت شست خود را براي همیشه بردارند. این عارضه میتواند کاملاً دردناك باشد و درمان ابتدایی آن، رفع فشار خون تجمع یافته در زیر ناخن است. در این موارد
پزشک تیم میتواند با یک مته خاص که صرفاً براي این منظور ساخته شده خون زیر ناخن را تخلیه کند. روشهاي قدیمیتر شامل داخل کردن انتهاي یک سنجاق ته گرد و ایجاد یک منفذ در ناخن است.
عموماً حتی در صورتی که ناخن از بسترش جدا شده باید آن را دست نخورده باقی گذاشت. در این مواقع باید در صورت لزوم ناخن را در محل ثابت نمود تا به هنگام رشد ناخن جدید از بستر ناخن محافظت کند.

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone