شنبه 25 بهمن 1399
ضربات مکرر سر در دراز مدت و احتمال بروز عوارض

ضربات مکرر سر در دراز مدت و احتمال بروز عوارض:
هرچند این مساله مورد اختلاف نظر شدید است، ولی بعضی مطالعات آتروفی مغزي و ناهنجاريهاي امواج مغزي و نیز تسریع تغییرات استحالهاي (دژنراتیو) در ستون فقرات گردنی و کمري را قید نمودهاند. در مطالعهاي که بر روي بازیکنان قدیم تیم ملی فوتبال نروژ انجام شد، 21 %بازیکنان داراي درد یا سفتی مزمن گردن بودند و در 558 % دامنۀ حرکات گردن کاهش یافته بود. 8 %از بازیکنان آثاري از شکستگیهاي فشاري ترمیم شده در جمجمه را داشتند. همچنین در CT اسکن تعدادي از آنها آتروفی مغزي گزارش گردید.

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone