شنبه 30 مرداد 1400
دیپلماسی فوتبال - قسمت 7  فوتبال به مثابه ابزار صلح و آشتی

دیپلماسی فوتبال - قسمت 7 - فوتبال به مثابه ابزار صلح و آشتی
دستیابی به صلح و دوستی بین ملتها از طریق ورزش به وسیله پیردوکوبرتن، بنیانگذار المپیک نوین در سال 1896 میلادي مطرح شد. مشارکت در ورزش باعث ساخت منش، توسعه اخلاقی، دوستی و صلح، همکاري و تعاون و شهروندي خوب براي جامعه داخلی و بینالمللی با ویژهگی هاي ارزشمند شخصیتی می نوشته بود: شاید 1 شود. جان دردن در یادداشتی به بهانه جام جهانی 1998 میلادي فرانسه براي سایت اسپن فوتبال باعث نزدیک شدن دو کشور ایران و آمریکا شود. در ادامه می نویسد: فوتبال و یک بازي زیبا می تواند مردم را به هم نزدیک کند و شاهد مثال هم جام جهانی 1998 فرانسه که در آن ایران موفق شد در یک بازي خاطره انگیز دو بر یک آمریکا را شکست دهد. روزهاي قبل بیل کلینتون از صلح میان دو ملت صحبت کرد و این جمله را گفت که حتی شده براي 90 دقیقه، دو کشور ایران و آمریکا در یک فضاي دوستانه و صمیمی با یکدیگر رقابت میکنند. رسانههاي گروهی با کمک سازمانهاي مهم بین المللی و ورزشی می توانند نقش ورزش را به عنوان وسیلهاي براي تحقق پیشرفت در راستاي تکامل و صلح ارتقا دهند .

ورزش، عرصه فعالیتهاي الگومندي است که فرصت منحصر به فردي را براي مطالعه و فهم پیچیدهگیهاي حیات اجتماعی و حتی بینالمللی فراهم میآورد. به سبب همین عملکردهاست که از رسانههاي ورزشی در راستاي صلح استفاده می شود. ایجاد صلح و همکاري، دلایلی هستند که سبب تشویق و ترغیب مشارکت اقتصادي ملتها در رویدادهاي ورزشی می شوند.
در سال 1961 وزارت خارجه آلمان براي نخستین بار از ورزش به عنوان «ابزار سیاسی صلح آمیز» در کشورهاي در حال توسعه و مناطق بحرانی بهره گرفت تا از این راه تعصب را کم کند و اقلیت ها را به هم  نزدیک نماید. مانزنریتر در سال 2008 یکی از اهداف ایجاد جی لیگ در ژاپن را خواست وزارت خارجه ژاپن دانسته تا پس از جنگ سرد فوتبال بتواند دستاوردهاي اقتصادي را تقویت و موجبات پیشرفت و صلح در کشور ژاپن باشد از سویی، تیمها و ستارگان ملی که نفوذ و تأثیري جهانی دارند میتوانند فرایند صلح سازي در جوامع چندپاره را تسریع بخشند. براي مثال، تیم ملی فوتبال رواندا در چند جام جهانی پس از نسل کشی و خشونت هاي قومی دهه 1990 میلادي در این کشور توانسته است روند اعتمادسازي میان توتسی ها و هوتوها را شدت دهد. دیدییر دروگبا و سایر بازیکنان تیم ملی ساحل عاج در سال 2007 میلادي توانستند چنین نقشی ایفا نمایند. آنها در مقابل دوربینهاي تلویزیونی از مردم کشورشان خواستند به جنگ داخلی این کشور پایان دهند  .

 

ادامه دارد .....

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات ورزشی

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone