دوشنبه 1 شهریور 1400
دیپلماسی فوتبال - قسمت 8 فوتبال به عنوان ابزاري براي نوع دوستی و بهبود مناسبات

دیپلماسی فوتبال - قسمت 8 فوتبال به عنوان ابزاري براي نوع دوستی و بهبود مناسبات

در نگاه اول، فکر بهبود مناسبات بین دو ملت از طریق مسابقات ورزشی تا حدودي غریب به نظر میرسد، زیرا قاعدتاً مسابقات ورزشی بینالمللی چیزي فراتر از تجسم هیجانات و تعصبات ناسیونالیستی نیست- بطور مثال، مسابقات خشونت بار واترپلو و هاکی روي یخ بین اتحاد شوروي و چکسلواکی در سال 1968 و یا جنگ فوتبال بین السالوادور و هندوراس در سال .1969 با این حال، وقتی طرفین یک مسابقه ورزشی با حسن نیت و احترام با یکدیگر برخورد و آداب ورزشی را رعایت کنند و تماشاچیان نیز دوستانه به تشویق بپردازند، نوعی تغییر می تواند در جهت گیريهاي متقابل حاصل شود. تبادلات در حوزه دیپلماسی فوتبال میتواند فهم متقابل و دوستیهاي ملی و بین المللی را بهبود بخشد و
کلیشه ها و قضاوتهاي پیشینی را که افراد در باب هم دارند کاهش دهد. جالب تر این که این گونه مبادلات به سبب ریسک کمتر، هزینه اندك و وجههاي که ایجاد می کنند به صرفهتر هستند  .فوتبال راهی کارآمد براي هدایت نوع دوستیِ موجود است؛ هزینه ماديِ اندك که اجازه میدهد که پاي فوتبال به تمام طبقات اجتماعی و اقتصادي باز شود و پروژههاي عظیم نوع دوستانه و خیرخواهانه الهام گرفته از فوتبال می توانند با منابع نسبتاً محدود سازماندهی شوند و مزایاي ناملموس قابل توجهی تولید کنند. گواه آن براي نمونه، کاري بود که روزنامه گاردین انگلستان در اوگانداي شمالی انجام داد و فوتبال براي آبیاري نهال وحدت در یک منطقه جنگزده مورد استفاده قرار گرفت. فوتبال علاوه بر نوع دوستی، در ترویج نوع دیگري از برخورد با دیگران نیز دخیل است: نگرش توأم با احترام و مدارا؛ فوتبال این احترام را با سهیم شدن در خودشناسی متعالیتري ایجاد می کند. فوتبال افراد را قادر به حفظ فاصله بحرانی با تجربههاي مستلزم علاقه شدید و پیوندهاي قوي شان می کند و این تأثیر آنها بر رفتار را محدود می نماید و کشمکشهاي میان فردي را کاهش می دهد- بانزدیکی افراد، ملتها به هم نزدیکتر می شوند . یکی از موارد به یاد ماندنی از انتقال حسن نیت با فوتبال، «آتش بس کریسمس» در 1914 در جریان جنگ جهانی اول در بین کشورها و ملتها بود. یگانهاي بریتانیایی و آلمانی موقتاً دشمنی را در روز کریسمس کنار گذاشتند و دور هم جمع شدند تا فوتبال بازي کنند. این بازي بیانگر حس نوع دوستی و احترام متقابلِ فراموش شده در کشور در زیر سایه جنگ و دشمنی بود.

در نمونه دیگري براي ایجاد روابط دوستانه مابین کشورها می توان از اقدام عبداالله گل، رئیس جمهور وقت ترکیه نام برد که براي دیدار تیمهاي ملی فوتبال کشورش با ارمنستان به ایروان رفت؛ اقدامی که در سیاست به صفر رساندن اختلافات با همسایگان و حصول عمق استراتژیک انجام پذیرفت و اتفاقاً تا حدودي هم اثرگذار بود 
اسپانیا – پرافتخارترین تیم فوتبال 1 در نمونه دیگر براي بیان نوع دوستی، هواداران تیم فوتبال رئال مادرید اروپا که مسلمان نیستند- به احترام برخی از بازیکنان تیمشان که روزه دارند، بعد از غروب آفتاب در خیابان هاي برنابئو جشن «رامادان» برگزار می کنند یا باشگاه بایرن مونیخ و آرسنال با انتشار عکسی عید فطر را به مسلمانان تبریک گفت

 

ادامه دارد.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات ورزشی

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone