یکشنبه 24 اسفند 1399
تشخیص درد  آشیل

تشخیص درد  آشیل
برای رسیدن به تشخیص بالینی قطعی تاندونیت آشیل ، تاندونوز یا سایر آسیبهای تاندون ، پزشک باید موارد دیگری را که باعث ایجاد علائم مشابه می شوند را رد کند ، مانند:
- ضعف قوزک خلفی پا
- سندرم گیر افتادگی خلفی مچ پا
- تنوسینویتیت
- جابجایی تاندون های پرونئال یاسایرتاندونهای فلکسورپالنتار
در نهایت پزشک علت درد را بر اساس ترکیبی از معاینه جسمی ، شرح حال داقیق بیمار و در صورت لزوم آزمایشهای تشخیصی مشخص می کند.

 

 

 

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone