ﺳﻪشنبه 2 دی 1399
دلایل اهمیت ارتباط ورزش با دولت در فوتبال پایه

دلایل اهمیت ارتباط ورزش با دولت در فوتبال پایه - ایجاد ارتباط با دولت
دولتی نمی تواند ورزش و منافع آن را در جمعیت نادیده بگیرد، فوتبال چرخی برای بهبود سالمتی، آموزش، روحیه تیمی و بازی عادلانه است. این مفاهیم نیز برای اهداف دولت ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارزشهای است که توسط جوامع مدرن تائید می شوند. اهداف فوتبال پایه برنامه ای مشابه ارزش های ترویج شده توسط بسیاری از کشورهاست.
- تجهیزات ورزشی برای تمرین در همه جا، خیابان، مدارس، باشگاه و غیره قابل دسترس باشد، فوتبال باید بدون اشاره به جنسیت، نژاد، یا موقعیت مکانی در دسترس همگان قرار بگیرد.
- اجازه دادن به کودکان برای بازی در کنار هم ، با ابزار ارتباطی و مبادالتی فوتبال
- ورزش برای سالمتی خوب است ترویج آن با پیام های قوی مثل رفاه زندگی متعادل و احساس خوب جسمی
- ورزش می تواند ابزاری برای آموزش و پرورش به وسیله آموزش باشد رعایت قوانین بازی، ممارست در تمرینات و تدوین بازی، احترام به رقیبان و هم تیمی ها، تمایل به بهتر بودند تحمل خود فراتر از محدودیت های خود، لذت بردن از پیروزی و مقابله با ناراحتی از باخت و....
- ورزش همراه با سرگرمی، لذت و هیجان، بخشی از زندگی است.

 

چرا ارتباط ورزش با دولت اهمیت دارد؟

غالبا ورزش فوتبال در باشگاه صورت می گیرد درجه ساختار ارائه شده توسط این باشگاهها بستگی به وضعیتاقتصادی آن کشور و توسعه فوتبال دارد محبوبیت منابع مالی داوطلبان حسن نیت و مجموعه ساختاره .

اما فوتبال تنها به باشگاه ها محدود نمی شود فوتبال ورزشی جهانی است و در هر جایی می شود بازی کرد.
اخیراً رسانه ها فوتبال خیابانی و توسعه فوتسال که گاهی اوقات با محله های شهر های بزرگ تجمیع می شود را پوشش می دهند به ما یادآوری می کنند که فوتبال را در مکان هایی که جوانان آزادی در بیان نظرات خود، توانایی خرید و یا ساخت یک فوتبال را دارند بازی می کنند .
مدرسه ها جهت بنیان پرورش بازیکنان فوتبال حائز اهمیت است ورزش در اکثر سیستم های آموزشی آموزش داده می شود.

به همین دلایل می توان دید که ورزش به ویژه فوتبال بخش طبیعی از برنامه های دولت را تشکیل میدهد به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش ملی میتواند با گنجاندن فوتبال در برنامه های درسی در مدرسه سطح برنامه های خود را ارتقا دهد این مقوله با روبروی هم قرار دادن و مسابقات بین کالس ها و موسسات آموزشی متفاوت تقویت شود وزارت آموزش و پرورش ملی حتی می تواند روزی را به عنوان روز ملی فوتبال و یا غیر اختصاص دهد تسهیل دسترسی به ساختارهای ورزشی ملی و ترویج برنامه هایی برای جوانان توسط وزارت جوانان و ورزش روز کودک، جشنواره های ورزشی و غیره

وزارت بهداشت با رفاه بیشتر زندگی متقابل آموزش علم تغذیه و پیام های قوی در برابر مصرف مواد مخدر و دیگر مواد مضر در تمرین فوتبال مشارکت دارد
سیاست شهری و گسترش مناطق روستایی با سازماندهی و با تصویب جشنواره های ورزشی استخدام مربی
مربیان ، ایجاد فرصت برای دیده شدن نوجوانان، سازماندهی روز های فراغت و غیره تقویت می شود
موقعیت زنان : تشویق هر دو جنس بازی فوتبال و فوتبال مخلوط برای نوجوانان

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone