چهارشنبه 3 دی 1399
نقش ارگانها در بهبود فوتبال پایه

نقش ارگانها در بهبود فوتبال پایه -شرکت های مورد عالقه چه کسانی هستند؟
وزارتخانه های مسئول، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان باید در برنامه فوتبال پایه به عنوان یک اولویت شرکت کنند. لازم به ذکر است مقامات وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی با راه های مختلف در کشور های متفاوت تخصیص یافته اند بدین ترتیب وزارتخانه های در حال ارتباط به روش نمونه ای ارائه می شود

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone