یکشنبه 7 دی 1399
نقش وزارت بهداشت در بهبود فوتبال پایه

نقش وزارت بهداشت در بهبود فوتبال پایه

القاء آهسته نگرش های سلامتی در کودکان و برنامه های فوتبال ورزشی بهترین روش برای دریافت پیام در مورد بهداشت و ورزش اهمیت دارد، به عنوان مثال:
- خودداری از مصرف غیر قانونی و یا مواد مضر تغذیه خوب و بهداشتی رفتار معقوالنه
- همچنین ارائه کمک های مستقیم توسط وزارتخانهها همچون:
- پشتیبانی پزشکی که توسط پرستاران مربیان یا پزشکان در طول این گردهمایی های ورزشی ارائه میشود
- استخدام پزشکان قابل دسترس برای ارائه معاینات پزشکی کودکان
- عرضه دارو و یا بسته های کمک های اولیه به مدارس خاص یا برای مسابقات بین موسسات آموزشی

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone