ﺳﻪشنبه 9 دی 1399
محتوای توافقنامه بین طرفین در فوتبال

محتوای توافقنامه بین طرفین در فوتبال
توافقنامه باید به دور از هر گونه پیچیدگی به منظور دوری از تفسیر اشتباه باشد، باید از مشارکت یک شخص ثالث به عنوان مثال لیگ فوتبال یا وزارتخانه اجتناب شود عضو انجمن و وزارتخانه باید به صورت مستقیم درگیر باشند.


مطالب پیشنهادی
- اسم هر دو طرف
- به طور خالصه 1-هر یک از طرفین و عالقه آنها به راه اندازی پروژه 2 -عالقه مشترک هر دو طرف
- موضوع توافقنامه با لیستی از تعهدات هر یک از طرفین
- مدت زمان توافق و شرایط فسخ
- تاریخ شروع توافقنامه
- هرگونه نظارت بر فعالیت ها: گزارش سال گذشته و برنامه ریزی برای سال آتی
- گزینهای برای تمدید توافق نامه
- روش های حل و فصل اختالفات
- امضای هر دو طرف

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone