چهارشنبه 10 دی 1399
قوانین بازی های گل کوچیک فوتبال

قوانین و مقررات بازی در بازی های گل کوچیک فوتبال

ابعاد زمین مسابقات فوتبال گل کوچیک
4*4  حداقل: 12 متر*20 متر   حداکثر 15 متر *25 متر
5*5  حداقل: 20 متر*30 متر   حداکثر 25 متر *35 متر
7*7  حداقل: 30 متر*45 متر   حداکثر 35 متر *50 متر
9*9  حداقل: 45 متر*60 متر   حداکثر 50 متر *67 متر

 

فرمت مسابقات گل کوچیک فوتبال با توجه به سن

8-6 ساله 
4*4 بدون دروازه بان( 4 * 4 ) از 12 متر*20 متر تا 15 متر * 25 متر

 25 متر * 15 متر  تا  20متر * 12 متر از( 1+3 * 1+3 )  دروازه بان با 4*4
5*5 از 20 متر*30 متر تا 25 متر *35 متر

 

10-9 ساله 
4*4 بدون دروازه بان )4* 4 )از 12 متر*20 متر تا 15 متر *25 متر
متر 25* متر 15 تا متر 20*متر 12 از( 1+3 * 1+3( بان دروازه با 4*4
5*5 از 20 متر*30 متر تا 25 متر *35 متر
7*7 از 30 متر* 45 متر تا 25 متر *50 متر

 

12-11 ساله 
4*4 بدون دروازه بان )4* 4 )از 12 متر*20 متر تا 15 متر *25 متر
متر 25* متر 15 تا متر 20*متر 12 از( 1+3 * 1+3( بان دروازه با 4*4
5*5 از 20 متر*30 متر تا 25 متر *35 متر
7*7 از 30 متر* 45 متر تا 25 متر *50 متر
9*9 از 45 متر * 60 متر تا 50 متر *67 متر

 

خصوصیات داور در بازی های گل کوچیک سنین مختلف

6 تا 8 ساله
بدون داور ) مربی مربیان در کنار زمین اجازه دهید کودکان بازی کنند(

9 تا 10 ساله
داوری اختیاری با یا بدون داور

11 تا 12 ساله
با داور

 

مدت مسابقات گل کوچیک فوتبال در جدول مسابقه
زمان مسابقات بستگی به قالب و زمان قابل استفاده مسابقه بستگی دارد. زمان کل بازی) به عبارت دیگر تمام مسابقات بازی شده توسط یک تیم( باید برابر با یک بازی کامل باشد

به طور مثال:

9 تا 10 ساله

4 مسابقه 12 دقیقه = با 48 دقیقه بازی
مدت مسابقات در رقابت های قهرمانی:

8-6 ساله 
20/15 * 2 دقیقه 

10-9ساله 
25/20 * 2 دقیقه 

12-11 ساله 
30/25*2 دقیقه 

 

گل کوچیک فوتبال

 

تجهیزات مسابقات گل کوچیک فوتبال

اندازه دروازه ها در گل کوچیک فوتبال:

حداکثر ابعاد: 5 متر * 2 متر .اگر دروازه ی مناسب موجود نباشد، مخروط ها و تیرها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. دروازه های فوتسال نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد (3 متر* 2 متر). دروازه ها (دروازه های بزرگ و سنگین) باید به درستی قرار گیرند تا امن بوده و نتوانند توسط بازیکنان یا افراد دیگر جابجا شوند.

 

توپ فوتبال در گل کوچیک فوتبال :

6-10 ساله اندازه 4 (حداکثر 290 گرم)  

12-11ساله  اندازه 4
خطوط بسته به تجهیزات موجود ( 5 V 5 ،9 9v.7 V 7 )مشخص می شوند. خط نیمه برای 4 نفره لازم است  اما هیچ منطقه پنالتی وجود ندارد.

 

ادامه دارد ....

 

 

 

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone