پنجشنبه 11 دی 1399
قوانین بازی در فوتبال پایه

قوانین بازی در فوتبال پایه
8-6 سال 
هیچ آفساید و هیچ محدودیتی در منطقه ی دروازه بان نیست. در غیر این صورت، قوانین استاندارد بازی FIFA ،
اعمال می شود)برخورد توپ با دست، خطاها و غیره(.

9 تا 10 سال
- آفساید از خط پنالتی.
- پرتاب های دروازه بان نباید فراتر از خط نیمه برود ( به غیر از توپ هایی که در امتداد زمین هستند ) .

-هنگامی که توپ در حال استفاده در بازی است، دروازه بان (و تمام بازیکنان دیگر) می تواند از خط نیمه عبور
کند. در غیر این صورت، قوانین استاندارد بازی FIFA ،( برخورد توپ با دست، خطا و غیره) اعمال می شود.

12-11 سال 
- آفساید از خط نیمه ، قانون پاس عقب اعمال می شود.
- پرتاب های دروازه بان می تواند از خط نیمه فراتر رود (مانند 11نفره)
- قوانین استاندارد فیفا در بازی اعمال می شود.

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone