دوشنبه 15 دی 1399
فوتبال 9 نفره - قوانین فوتبال 9 نفره

فوتبال 9 نفره - قوانین فوتبال 9 نفره
9 دلیل برای بازی 9 نفره
1 .می تواند با امکانات موجود مطابق شود.
2 .تعداد قابل توجهی از پسران و دختران را قادر می سازد تا بازی کنند.
3 .تسهیل انتقال آرام بین 7نفره و فوتبال 11نفره
4 .موقعیت مکانی منطقی تری را در زمین ایجاد می کند.
5 .اطمینان از تعادل بهتر بین خطوط دفاع، میانه و حمله.
6 .استفاده از کانال ها را توسعه می دهد.

7. بازی حمله را برجسته می کند.
8 .انطباق پاسخ فرد و تیم را توسعه می دهد.
9 .پیشرفت و توسعه را تشویق می کند.
روش های تدریسی، روش های آموزشی ، یادگیری سازه های اولیه و نحوه رفتار در مسابقات را در هم می آمیزند.

 

فوتبال 9 نفره به دلیل کاهش فضای بازی، به یادگیری کمک می کند:
- این فوتبال، مقابله و تعداد دوئل ها را در مقایسه با 7نفره افزایش می دهد.
- همچنین نیاز به مانورهای فنی سریع تر و دقیق تر احساس می شود.
- مربی تیم باید بر کسب تکنیکها تاکید داشته باشد( کنترل، راه رفتن با توپ، توپ مورد توجه است)
کنترل توپ با قسمت های مختلف بدن در طول بازی ویژگی غالب جلسات آموزشی است. همچنین مربی تیم می تواند پایه های یک بازی سازمان یافته را از طریق فرمت های مختلف بازی توسعه دهد.
- انتخاب صف آرایی و سبک منسجم از بازی
- موقعیت بازیکنان (توجه به نمودار)
- سازماندهی صف آرایی (حرکت هماهنگی بازیکنان حرکت توپ پوشش و غیره)

 

صف آرایی اولیه فوتبال 9 نفره
موفقیت فوتبال 9 نفره بستگی به شکل گیری یک صف آرایی ساده و قابل فهم توسط تمام بازیکنان دارد( به مثال های زیر توجه شود)

 

ویژگی های فوتبال 9 نفره
- صف آرایی در سه خط:تعادل، بهترین اشغال در زمین
- بازی از طریق کانال ها (هافبک نفوذی پوششی و مدافعان برای 3-2-3 ، هافبکها و مدافعان برای 2-3-3)
- توسعه بازیهای تهاجمی (شوت های بیشتر)

 

رفتار در مسابقات 9 نفره فوتبال پایه
در یک مسابقه دو موقعیت وجود دارد که نیاز به رفتار متفاوت دارند:
تیمی که توپ را در اختیار دارد:
•حرکت به جلو
• از بین بردن نشانگرها
• پشتیبانی بازیکن با توپ
• پاس کاری
• دریبل
• شوت
تیمی که توپ را در اختیار ندارد:
•در حالی که با توپ رو به رو می شود به عقب برمی گردد
• پوشش )پیشرفت حریفان را کند می کند(
• عالمت گذاری
• جلوگیری
• دوئل

 

زمین فوتبال 9 نفره
فوتبال 9 نفره از 45 متر* 60 متر تا 50 متر* 67 متر
-این ابعاد )تقریبا( مربوط به نصف زمین با جوانب 11 است.
- دروازه 2*6 متر است)تقریبا(.
- نقطه پنالتی به فاصله ی 9 متر از دروازه است.
- دایره مرکز دارای شعاع 6 متر است.

 

تیم ها در فوتبال 9 نفره
- یک تیم از 9 بازیکن (پسر و دختر) تشکیل شده است که یکی از آنها دروازه بان است.
- هفت بازیکن ذخیره مجاز است.
- در طول مسابقه و زمان توقف بازی ذخیره ها می توانند با تصویب مربی تعویض شوند.
- بازیکنان جایگزین همچنان در مسابقه حضور دارند و می توانند به عنوان جایگزین به زمین بازگردند.
- در جشنواره ها، همه بازیکنان باید به طور مساوی شرکت کنند.

 

قوانین بازی فوتبال 9 نفره
- قوانین زیر در فوتبال استفاده می شود:
•تمام ضربه های آزاد مستقیم هستند.
• اگر داور در نظر گرفته باشد که یک نقص جدی در داخل منطقه پنالتی انجام شده است، به تیم حریف، پنالتی اعطا می شود.
• ضربه، ضربه آزاد، ضربه کرنر: حریفان باید 6 متر عقب تر ایستاده باشند.
•آفساید :همانند 11نفره، اگر چه منطقه آفساید توسط خط هدف، خطوط جانبی و یک خط داخلی به فاصله ی 13 متر از خط دروازه مشخص شده است.
- توپ: اندازه 4
- حداکثر مدت بازی: 60 دقیقه. بدون وقت اضافی
- داوران: داور کنار زمین)بدون سوت( در بیرون از زمین

 

قانون آفساید در فوتبال 9 نفره
همانند فوتبال 11 نفره اگر چه منطقه آفساید توسط خط هدف، خطوط جانبی و یک خط داخلی به فاصله 13 متر ازخط دروازه مشخص شده است (توجه به نمودار)

آفساید: در منطقه آفساید بازیکن جلوی توپ ایستاده
آفساید: در منطقه آفساید بازیکن جلوی توپ ایستاده
آفساید نیست: بازیکن در منطقه آفساید اما پشت به توپ
آفساید نیست: بازیکن در منطقه آفساید اما پشت به توپ

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone