پنجشنبه 18 دی 1399
روش دست دادن پس از بازی فوتبال

قبل و بعد از مسابقه دست بدهید
در سال 2003 ،کمیته اجرایی FIFA با افزودن یک استراتژی به FIFA Play Fair موافقت کرد و متعهد شد تا چالش های بیشتری را برای تقویت بازی عادلانه انجام دهد.
بخش مهمی از این تعهد، تصمیم به معرفی دست دادن نه تنها قبل از شروع، بلکه در پایان هر مسابقه بود. بخش اجرایی تصمیم گرفت که این ساختار را در تمام مسابقات نهایی فیفا با اجرای فوری وارد کند.

دروازه دست دادن پس از بازی عبارتند از:
- ارائه ی یک پایان مناسب و انسانی به مسابقه، به این ترتیب مراحل کامل مسابقات -شروع و پایان مسابقه -را به نمایش می گذارند.
-برای تضمین یک پایان "رسمی" از طریق حرکتی که نشان دهنده احترام متقابل بوده و در روح واقعی بازی است.
- داشتن این امکان که تیم ها و مقامات رسمی مسابقه،کم و بیش "با هم" زمین را ترک کنند.
- برای اطمینان از اینکه بازیکنان یک سیگنال صحیح به طرفداران ارسال می کنند: "علی رغم یک نبرد سخت، احساسات، ناامیدی ، نگاه کنید، ما هنوز هم دوست هستیم، ما از حریفان و مقامات مسابقات برای یک بازی خوب تشکر می کنیم و نتیجه را پذیرفته ایم. بنابراین، آرام باشید و به خاطر داشته باشید که مهم نیست که در یک مسابقه چه پیش می آید، در نهایت تنها یک بازی است که مطابق با قوانین بازی اجرا شده و بعد از آنکه به پایان رسید، زمین را ترک می کنیم."
- برای اطمینان از این که این روش دو دقیقه ای، تا قبل از اینکه مصاحبه های تلویزیونی بالفاصله بعد از پایان مسابقه انجام شود، بازیکنان را آرام می کند.

 

دست دادن پس از بازی فوتبال

 

روش دست دادن پس از بازی:
- سوت نهایی.
- مقامات رسمی مسابقه همدیگر را در دایره مرکز دیدار می کنند.
- آنها به تیم ها اشاره می کنند تا در دایره مرکز به آنها بپیوندند.
- کاپیتان دو تیم مسئول هستند تا مطمئن شوند که هر بازیکن آمده و پشت سر کاپیتان خود صف می بندد.
- دو کاپیتان با هم دست می دهند، بقیه ی تیم هم به دنبال آنها مانند قبل از شروع مسابقه این کار را تکرار می کنند. بازیکنان الزم نیست که خیلی منظم در صف قرار گیرند. همچنین هر بازیکن باید با مقامات رسمی مسابقات دست بدهد.
- پس از دست دادن، بازیکنان به طرفداران دست تکان داده و با مقامات مسابقه، زمین را ترک می کنند. این روش در تمام مسابقات نهایی فیفا اجرا می شود و در عین حال تمام انجمن ها و فدراسیون ها، تشویق شده اند تا این ژست را در سطح ملی و قاره ای معرفی کنند.

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone