پنجشنبه 25 دی 1399
اصول دفاع در فوتبال - انواع دفاع در فوتبال

اصول دفاع در فوتبال

پارامترهای مهم : حریف ، توپ ، دروازه

يك مدافع بايد اطلاعات كافي در مورد اصول دفاعی و در جاگيری تجربه كافی داشته باشد . او بايد هميشه بين حريف و دروازه و نزديك به دروازه خودی قرار گيرد اين اصل برای تمام مدافعان صدق می كند

 

انواع دفاعها در فوتبال

ا- دفاع من تو من (يارگيری)
۲- دفاع منطقه ای
۳- دفاع تركيبی (يارگيری و منطقه ای)

 

موارد تاكتيكي دفاع در فوتبال

۱- يارگيری و درگيری شديد در مناطق گلزنی
۲- گرفتن زمان و مكان از حريف
۳- جلو گيری از تدارك حمله از ضربه سانتر
۴- جلو گيری از سانتر به هر قيمت
۵- دنبال كردن مهاجم تا پشت خط دفاعی
۶- حريف را تحت فشار قرار داده تا پاس به جلو ندهد
۷- قبل از هر چيز توپ حريف را قطع كرد
۸- بازيكناني كه توانائی يارگيری نفر به نفر را دارد را آموزش دهيم
۹- به حريف ضربه ايستگاهی ندهيم .

 

روش تاكتيكی در دفاع فردی

۱- تكنيك : يك مدافع بازيكنی است كه در موقع دفاع بايد توپ را از حريف بگيرد او بايستی با مهارتهای درگيری ، پاس دادن ، سرزدن و كنترل توپ تسلط داشته باشد و از آمادگی جسمانی خوبی نيز برخوردار باشد.

۲- تاكتيك : كه بايد ويژگی های يک مدافع را داشته باشد.
۱- آرام
۲- باهوش وداراي حضور ذهنی ۳- آماده برای درگيری
۴- مصر در يار گيری وتصاحب توپ
۵ - عدم درگيری زود
۶- نظم در يارگيری
۷- جدی ومتفكرانه

 

تاکتیکهای گروهی در دفاع فوتبال

- اگر حریف دور از توپ باشد یارگیری منطقه ای

- اگر حریف در انتظار توپ باشد یارگیری نفر به نفر

- اگر حریف صاحب توپ باشد یارگیری نفر به نفر

- اگر حریف برتری عددی نداشته باشد یارگیری نفر به نفر و تقویت دفاع

- اگر حریف برتری عددی داشته باشد یارگیری منطقه ای

 

اصول دفاع فردی و تيمی 

۱- قطع فوری : بدست آوردن توپ وظیفه مدافع اول است

۲- تاخیر : گرفتن زمان شکل گیری حمله حریف را تاخیر می اندازیم (مدافع اول)

۳- عمق : توسط مدافع دوم پوشش می دهد

۳- تعادل : توسط مدافع سوم تعادل در دفاع را انجام می دهد (بالانس) جاگیری مناسب مدافع سوم از مهاجم دور از توپ (فضای خالی)

۴- تمرکز : ایجاد محدودیت زمان ، فضا و نفوذ با جمع شدن (قيف)

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

حامد اولاد : فوتبال
2 0
نکات خوبی گفتی خیلی ممنون
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone