ارتقاء نظامند فوتبال پایه همیشه یکی از اولویت های فیفا بوده است . هدف اصلی فیفا در برنامه فوتبال پایه این است که فوتبال تا حد امکان در دسترس عموم باشد. اراده و نو آوری نیروهای محرکه گسترش فوتبال در سرتاسر جهان است.  برنامه فوتبال پایه ما و فعالیت هایی که ارائه می دهیم، فرصت های بازی در سرتاسر جهان را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد . تعامل، اشتراک گذاری، بازی و ملاقات با دیگران – قابلیتهای است که ما در فوتبال پایه ، در حالی که به بردن در زمین بازی تشویق می کنیم- را ترویج می دهیم . فوتبال روحیه تیمی و بازی عادلانه را تبلیغ می کند . به طور خلاصه، فوتبال مدرسه زندگی است. من مطمئن هستم که این راهنما یک ابزار عالی برای کسانی است که می خواهند در فوتبال پایه شرکت کنند. اولویت اولیه کودکانند . پیشاپیش ازشما به خاطر توسعه فوتبال و ایجاد یک آینده بهتر، تشکر میکنم . جوزف سپ بلاتر- رئیس سابق فیفا

پنجشنبه 18 دی 1399

روش دست دادن پس از بازی فوتبال

قبل و بعد از مسابقه دست بدهیددر سال 2003 ،کمیته اجرایی FIFA با افزودن یک استراتژی به FIFA Play Fair موافقت کرد و متعهد شد تا چالش های بیشتری را برای تقویت بازی عادلانه انجام دهد.بخش مهمی از این تعهد، تصمیم به معرفی دست دادن نه تنها قبل از شروع، بلکه در پایان هر مسابقه بود. بخش اجرایی تصمیم گرفت که این ساختار را در تمام مسابقات نهایی فیفا با اجرای فوری وارد کند. دروازه دست دادن پس از بازی عبارتند ...

چهارشنبه 17 دی 1399

10 قانون طلایی برای بهبود و پیشرفت فوتبال

ده قانون طلایی نه تنها به عنوان مسئله ی اعتقادی برای فیفا به عنوان حاکمیت فوتبال جهان شناخته می شود، بلکه همچنین احساس برادری و همکاری را در میان اعضای تیم فوتبال بصورت جهانی ، تقویت می کنند.   1-عادلانه بازی کنیداگر پیروزی ناعادالنه یا بدون صداقت به دست آید، برنده شدن بی ارزش است. تقلب آسان است اما لذتی به ارمغان نمی آورد. بازی عادالنه به شجاعت و شخصیت نیاز دارد. همچنین رضایت بخش تر است. ب ...

ﺳﻪشنبه 16 دی 1399

برنامه توسعه میان مدت برای پیشرفت در فوتبال پایه

برنامه توسعه میان مدت برای پیشرفت در فوتبال پایه دروازه- ایجاد یک واحد فوتبال پایه از اعضای انجمن در بخش فنی- تعیین دروازه مشخص در موضوعات زیر+ فوتبال برای کودکان+ مدرسه فوتبال+ فوتبال در جوامع+ فوتبال پایه+ آموزش مربی مربیان+ سازماندهی مسابقات و رقابت ها- آماده سازی یک طرح تفصیلی برای توسعه در سطوح محلی، منطقه ای و ملیدروازه به دست آمده( سه ساله)- افزایش مشارکت )دختران و پسران 6 تا 12 ساله(- بهب ...

دوشنبه 15 دی 1399

فوتبال 9 نفره - قوانین فوتبال 9 نفره

فوتبال 9 نفره - قوانین فوتبال 9 نفره9 دلیل برای بازی 9 نفره1 .می تواند با امکانات موجود مطابق شود.2 .تعداد قابل توجهی از پسران و دختران را قادر می سازد تا بازی کنند.3 .تسهیل انتقال آرام بین 7نفره و فوتبال 11نفره4 .موقعیت مکانی منطقی تری را در زمین ایجاد می کند.5 .اطمینان از تعادل بهتر بین خطوط دفاع، میانه و حمله.6 .استفاده از کانال ها را توسعه می دهد. 7. بازی حمله را برجسته می کند.8 .انطباق پاسخ ...

دوشنبه 15 دی 1399

فوتبال هفت نفره - قوانین فوتبال 7 نفره

فوتبال هفت نفره  7 دلیل برای بازی هفت نفره فوتبال 1 -می توان با امکانات موجود سازگار شود 2 -تعداد قابل توجهی از پسران و دختران را قادر می سازد تا بازی کن 3 -تسهیل انتقال آرام بین فوتبال 5 نفره و 9 نفره 4 -معرفی مناطق بازی و موقعیت بازیکن 5 -توسعه تیم بازی 6 -معرفی قوانین 7 -تشویق برای پیشرفت و توسعه   7 قاعده برای مشاهده بازی در طول تمرین 1 -اطمینان حاصل کنید که تمام بچه ها با ...

دوشنبه 15 دی 1399

فوتبال 4 و 5 نفره در فوتبال پایه

فوتبال 4 و 5نفره در فوتبال پایه فوتبال 4 و5 نفرهگزینه های های زیادی با توجه به بودن یا نبودن دروازه بان وجود دارد4*4 بدون دروازه بان یا درواز )نگه داشتن توپ، عبور از بازی، توقف خط(4*4 بدون دروازه بان، دروازه کوچک (2 یا 4)3*3 با دروازه بان4*4 با دروازه بان   5 شکل بازی فوتبال 4 و 5 نفره1 -کودکان فوتبال را از طریق بازی مختلف انجام شده کشف می کنند.2 -فرصت برای دختران و پسران با تعداد بازی قاب ...

شنبه 13 دی 1399

قوانین تماشاگران در فوتبال

قوانین تماشاگران در فوتبال - فاصله از لبه زمین (برای ایمنی) : 2-3 متر. - هیچ تماشاگری (یا والدینی) در این منطقه به بچه ها و مربیان اختصاص ندارد.   بازی عادلانه - جلسات خوش آمد گویی و وداع را برای همه تیم ها قبل و بعد از مسابقات برگزار کنید. - بازیکنان و مربیان باید قبل و بعد از هر مسابقه باهم دست بدهند       

جمعه 12 دی 1399

مراقبت های پزشکی و درمان در فوتبال پایه

مراقبت های پزشکی و درمان در فوتبال پایه- در صورت امکان، جعبه کمک های اولیه باید در نزدیکی زمین نگهداری شود.- اطمینان حاصل کنید که شماره تلفن های اضطراری در دسترس اند: آمبوالنس / پزشک فوری / بیمارستان.- شکستن بطری نوشیدنی را سازماندهی کنید (به نوشیدن آب آشامیدنی اغلب در مقادیر کم تشویق کنید)مقدار ایده آل آب: 200 میلی لیتر هر 15-20 دقیقه.- بازیکنان باید قبل از بازی گرم شوند. همه کودکان باید در صورت ...

پنجشنبه 11 دی 1399

قوانین بازی در فوتبال پایه

قوانین بازی در فوتبال پایه8-6 سال هیچ آفساید و هیچ محدودیتی در منطقه ی دروازه بان نیست. در غیر این صورت، قوانین استاندارد بازی FIFA ،اعمال می شود)برخورد توپ با دست، خطاها و غیره(. 9 تا 10 سال- آفساید از خط پنالتی.- پرتاب های دروازه بان نباید فراتر از خط نیمه برود ( به غیر از توپ هایی که در امتداد زمین هستند ) . -هنگامی که توپ در حال استفاده در بازی است، دروازه بان (و تمام بازیکنان ...

چهارشنبه 10 دی 1399

قوانین بازی های گل کوچیک فوتبال

قوانین و مقررات بازی در بازی های گل کوچیک فوتبال ابعاد زمین مسابقات فوتبال گل کوچیک4*4  حداقل: 12 متر*20 متر   حداکثر 15 متر *25 متر5*5  حداقل: 20 متر*30 متر   حداکثر 25 متر *35 متر7*7  حداقل: 30 متر*45 متر   حداکثر 35 متر *50 متر9*9  حداقل: 45 متر*60 متر   حداکثر 50 متر *67 متر   فرمت مسابقات گل کوچیک فوتبال با توجه به سن 8-6&nb ...

ﺳﻪشنبه 9 دی 1399

محتوای توافقنامه بین طرفین در فوتبال

محتوای توافقنامه بین طرفین در فوتبالتوافقنامه باید به دور از هر گونه پیچیدگی به منظور دوری از تفسیر اشتباه باشد، باید از مشارکت یک شخص ثالث به عنوان مثال لیگ فوتبال یا وزارتخانه اجتناب شود عضو انجمن و وزارتخانه باید به صورت مستقیم درگیر باشند. مطالب پیشنهادی- اسم هر دو طرف- به طور خالصه 1-هر یک از طرفین و عالقه آنها به راه اندازی پروژه 2 -عالقه مشترک هر دو طرف- موضوع توافقنامه با لیستی از تع ...

دوشنبه 8 دی 1399

خدمات وزارت جوانان و ورزش و وزارت بهداشت در بخش فوتبال پایه

خدمات وزارت جوانان و ورزش و وزارت بهداشت و سایر سازمانهایی دولتی و خصوصی در بخش فوتبال پایه وزارت جوانان و ورزش- اعضای انجمنکودکان ابتدایی دختران و پسران (6 تا 12 ساله )نمایندگی های ورزشیمعلّمان ورزشیزمینهاتجهیزات داخل سالنوزارت جوانان و ورزش- سیاست های ورزشی دولت- گروه آموزشی ورزشی- کارمندان جوان و مدیریت ورزشی- زیر ساز های ورزشی- حمایت مالی و هزینه های رابطه نزدیک با فدراسیون ورزشی ارتباط با ال ...

یکشنبه 7 دی 1399

نقش ارگانهای دولتی و غیر دولتی در بهبود فوتبال پایه

نقش ارگانهای دولتی و غیر دولتی در بهبود فوتبال پایه ارگانهای دولتی ممکن است در اجرای برنامه نقش داشته باشد، به عنوان مثال:- مناطق و شهرها: یکپارچگی برنامه در فعالیتهای منطقه و جامعه- سازمانهای محیط زیست: برنامه های مرتبط با فوتبال با احترام به طبیعت و حفاظت از منابع آب آشامیدنی مدیریت زباله و غیره- سازمانهای زنان: مشارکت و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی از طریق مخلوط تیمها تشویق دختران به بازی فوتبال و ...

یکشنبه 7 دی 1399

نقش وزارت بهداشت در بهبود فوتبال پایه

نقش وزارت بهداشت در بهبود فوتبال پایه القاء آهسته نگرش های سلامتی در کودکان و برنامه های فوتبال ورزشی بهترین روش برای دریافت پیام در مورد بهداشت و ورزش اهمیت دارد، به عنوان مثال:- خودداری از مصرف غیر قانونی و یا مواد مضر تغذیه خوب و بهداشتی رفتار معقوالنه- همچنین ارائه کمک های مستقیم توسط وزارتخانهها همچون:- پشتیبانی پزشکی که توسط پرستاران مربیان یا پزشکان در طول این گردهمایی های ورزشی ارائه میشو ...

جمعه 5 دی 1399

نقش وزارت ورزش و جوانان در بهبود فوتبال پایه

نقش وزارت ورزش و جوانان در بهبود فوتبال پایه ارتباط با این وزارتخانه به همان اندازه مهم است به خصوص با توجه به موارد زیر:- ساختار های ورزشی : دسترسی و نگهداری این ساختارها برای مسابقات بین مدارس یا برای موسساتی که امکانات ورزشی ندارند ضروری است- تربیت مربیان آموزشی قابل دسترس برای تدریس کارکنان جوان و معلمان مدرسه و برای نظارت بر برنامه  های فوتبال آموزش مسابقات و غیره

چهارشنبه 3 دی 1399

نقش ارگانها در بهبود فوتبال پایه

نقش ارگانها در بهبود فوتبال پایه -شرکت های مورد عالقه چه کسانی هستند؟وزارتخانه های مسئول، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان باید در برنامه فوتبال پایه به عنوان یک اولویت شرکت کنند. لازم به ذکر است مقامات وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی با راه های مختلف در کشور های متفاوت تخصیص یافته اند بدین ترتیب وزارتخانه های در حال ارتباط به روش نمونه ای ارائه می شود  

جمعه 5 دی 1399

نقش وزارت آموزش و پرورش در فوتبال پایه

نقش وزارت آموزش و پرورش در بهبود فوتبال پایهاین وزارتخانه مدیریت بخش اعظم موسسات آموزشی در کشور طراحی برنامه های آموزشی و ارائه منابع آموزشی را بر عهده داردمزایای استفاده از طریق این شبکه از مدارس می تواند به شرح زیر شناسایی شود- دسترسی به تمامی مدارس در کشور شامل مدارسی که در دوردست ترین مناطق روستایی و در جزایر دورافتاده وجود دارند- مزیت استفاده از شبکه های آموزشی موجود به ویژه برای ارتباط با مد ...

ﺳﻪشنبه 2 دی 1399

دلایل اهمیت ارتباط ورزش با دولت در فوتبال پایه

دلایل اهمیت ارتباط ورزش با دولت در فوتبال پایه - ایجاد ارتباط با دولتدولتی نمی تواند ورزش و منافع آن را در جمعیت نادیده بگیرد، فوتبال چرخی برای بهبود سالمتی، آموزش، روحیه تیمی و بازی عادلانه است. این مفاهیم نیز برای اهداف دولت ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارزشهای است که توسط جوامع مدرن تائید می شوند. اهداف فوتبال پایه برنامه ای مشابه ارزش های ترویج شده توسط بسیاری از کشورهاست.- تجهیزات ورزش ...

ﺳﻪشنبه 2 دی 1399

حمایت از کودکان در فوتبال پایه

حمایت از کودکان در فوتبال پایههمانطور که در فصل مربی - بیان شده است ، یک سیاست برای اطمینان از حمایت از کودکان باید پایه و اساس باشد شامل همه ابتکارات فوتبال بنیادین که توسط انجمن های عضو ارتقا یافته اند. این سیاست باید صریحاً باید برای حمایت از کودک ، آنچه که برای انجمن عضو قابل قبول است و چه چیزی نیست ، و روند شکایات و ادعاها و نقش انجمن را تعریف کند. همچنین الزم به ذکر است که برنامه حمایت از کو ...

دوشنبه 1 دی 1399

مدیر فوتبال پایه - نقش مدیر فوتبال پایه

مدیر فوتبال پایه - نقش مدیر فوتبال پایهنقش مدیر فوتبال پابه برای موفقیت برنامه ضروری است. مدیر مسئول کلیه جنبه های فعالیتهای مختلف فوتبال پایه :- برگزاری جشنواره ها ، مسابقات و جشنواره ها ،- توسعه ساختارهای فوتبال بنیادی در مدارس ، کلوپ ها و جوامع ،- هماهنگی کلی فعالیت ها ،- تهیه تقویم فعالیت ها ،- تنظیم جلسات با محلی و منطقه اینمایندگان ،- حفظ ارتباط منظم با مدارس و کلوپ ها - آموزش و بروزرسا ...

123مجموع 59 مقاله
local_phone