ارتقاء نظامند فوتبال پایه همیشه یکی از اولویت های فیفا بوده است . هدف اصلی فیفا در برنامه فوتبال پایه این است که فوتبال تا حد امکان در دسترس عموم باشد. اراده و نو آوری نیروهای محرکه گسترش فوتبال در سرتاسر جهان است.  برنامه فوتبال پایه ما و فعالیت هایی که ارائه می دهیم، فرصت های بازی در سرتاسر جهان را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد . تعامل، اشتراک گذاری، بازی و ملاقات با دیگران – قابلیتهای است که ما در فوتبال پایه ، در حالی که به بردن در زمین بازی تشویق می کنیم- را ترویج می دهیم . فوتبال روحیه تیمی و بازی عادلانه را تبلیغ می کند . به طور خلاصه، فوتبال مدرسه زندگی است. من مطمئن هستم که این راهنما یک ابزار عالی برای کسانی است که می خواهند در فوتبال پایه شرکت کنند. اولویت اولیه کودکانند . پیشاپیش ازشما به خاطر توسعه فوتبال و ایجاد یک آینده بهتر، تشکر میکنم . جوزف سپ بلاتر- رئیس سابق فیفا

شنبه 29 آذر 1399

نقش انجمن عضو ، باشگاه ها و مدارس در مدرسه فوتبال

پیوندها بین انجمن عضو ، باشگاه ها و مدارس در فوتبال پایه راه اندازی یک برنامه فوتبال مدرسه تنها با حمایت کامل دنیای تدریس و سازمانهای آموزشی امکان پذیر است.مدارس تنها نهادهای مسئول هستند و منحصراً مجاز به سازماندهی ورزش در مدارس ابتدایی هستند. بنابراین ، لازم است انجمن های عضو در یک پروژه مشترک ، با تشکیل کمیته مشترک / مدارس مسئول ورزش و امضای توافق نامه ای که نقش ها و شایستگی های هر یک از طرف ها ...

جمعه 28 آذر 1399

ساختار فوتبال پایه در انجمن های عضو

ساختار فوتبال پایه در انجمن های عضوهدف از سازماندهی ساختارهای فوتبال بنیادی در انجمن های عضو ، ارائه امکان بازی هرچه بیشتر دختران و پسران در فوتبال بدون محدودیت است.هر انجمن عضو باید یک مدیر فنی ملی (TD)داشته باشد که مسئولیت کلیه امور فنی این انجمن را بر عهده دارد.یک مدیر فوتبال پایه تحت عنوان TD فعالیت می کند و مسئولیت اداره فوتبال پایه را بر عهده دارد. این بخش دارای دو ماموریت اصلی است:- برگزار ...

پنجشنبه 27 آذر 1399

توصیه هایی برای موفقیت بیشتر در فوتبال پایه

ارتقاء موفقیت آمیز در یک برنامه فوتبال پایه توصیه های اصلی برای ارتقاء موفقیت آمیز یک برنامه فوتبال پایه به شرح زیر است:- فوتبال بدون تبعیض جنسیتی ، نژاد یا وضعیت اجتماعی باید برای همه قابل دسترسی باشد. هرکسی که می خواهد فوتبال بازی کند باید بداند که با استفاده از امکانات موجود در کشور ، این کار را از طریق مدرسه یا اجتماع خود انجام می دهند.- مربیان آموزش دیده باید اطمینان حاصل کنند که استانداردها ...

چهارشنبه 26 آذر 1399

اصول یک برنامه موفق فوتبال در سطح ملی

اصول یک برنامه موفق فوتبال در سطح ملی- مشاوره : نیاز به مشورت با همه ذینفعان به منظور اطمینان از اینکه کلیه نکات در نظر گرفته شده و در صورت امکان در برنامه نمایان می شوند.- مشارکت: برای افزایش تعداد افراد درگیر در ورزش.- کیفیت: تمایل به بهبود و توسعه بازی در همه سطوح. ارائه پشتیبانی فنی با کیفیت باال.- مسئولیت اجتماعی: ارائه جایگزینی برای زندگی روزمره کودکان مناطق محروم- برابری: اطمینان از مناطق ت ...

چهارشنبه 26 آذر 1399

مراحل اجرایی برای پیشرفت برنامه های فوتبال پایه

مراحل اجرایی برای پیشرفت برنامه های فوتبال پایه1 .مشاوره اولیه: مربیان ، مربیان ، معلمان ، والدین و غیره2 .جمع کردن افراد اساسی: یک مجری کمیته ، افراد اصلی و غیره 3 .تهیه و ارائه یک برنامه توسعه 4 .سمینارها و جلسات مشاوره: عضو انجمن ، وزارتخانه ها ، حامیان مالی و غیره5 .ارائه طرح نهایی: فنی فدراسیون بخش6 .تایید: انجمن عضو / فیفا 7 .اجرای برنامه: پروژه فوتبال پایه FIFA8 .برنامه برای ...

دوشنبه 24 آذر 1399

تجزیه و تحلیل نیازها و اهداف برای پیشرفت در برنامه های فوتبال پایه

تجزیه و تحلیل نیازها و اهداف برای پیشرفت فوتبال پایه تجزیه و تحلیل نیازها- مربیان: تعداد و مدارک تحصیلی - توسعه فوتبال پایه - فعالیت ها: مسابقات ، مسابقات و جشنواره ها ، - تجهیزات ، مواد - زیرساخت ها - کمیته فوتبال پایه   اهداف مهم برای پیشرفت بیشتر در فوتبال پایه- معرفی فوتبال پایه به پسران و دختران (6 تا 12 سالگی)- ترویج فلسفه فوتبال پایه ، - توسعه فعالیت های فوتبال پ ...

ﺳﻪشنبه 25 آذر 1399

دستورالعمل هایی برای پیشرفت برنامه های فوتبال پایه

دستورالعمل هایی برای پیشرفت برنامه های فوتبال پایهقبل از شروع برنامه ، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود فوتبال پایه در یک کشور بسیار مهم است. زمینه می تواندبه طور قابل توجهی بین انجمنهای مختلف عضو متفاوت باشد. پرسنل درگیر در تدوین برنامه باید با وضعیت موجود نطبیق یابند. باید قبل از شروع برنامه موضوعات خاصی در نظر گرفته شود تا دید و دروازه برنامه فوتبال پایه فیفا محقق شود. دستورالعمل هاتحلیل اوضاع در یک ...

شنبه 22 آذر 1399

مثال های ورزشی مرتبط با تاکتیک های اصلی فردی فوتبال پایه

مثال های ورزشی مرتبط با تاکتیک های اصلی فردی فوتبال پایهدر اینجا چند مثال از تمرینات وجود دارد که می تواند برای طیف وسیعی از فعالیت های فوتبال پایه مورداستفاده قرار گیرد. محدوده دشوار از یک تا سه ستاره بسته به پیچیدگی تمرین. تمرینات تعیین شده برایکودکان باید به تدریج دشوارتر شود. سن بازیکنان وتجهیزات ، سازمان و غیره نیز باید در نظر گرفته شود.سرمربی همچنین باید برای استفاده بهینه از منابع ، شرایط ف ...

جمعه 21 آذر 1399

تاکتیک های اصلی فردی برای دفاع در فوتبال پایه

تاکتیک های اصلی فردی برای دفاع در فوتبال پایه - همیشه بین حریف و هدف خود فاصله نگه دارید- همیشه حریف و توپ خود را تماشا کنید- سعی کنید هرچه سریعتر با حمله حریفان مخالفت کنید- به حریف خود فضا ندهید. هنگامی که آنها با توپ دویدند حریف خود را کند کنید )خاموش(- سعی کنید قبل از حریف خود به توپ برسید یا در صورت دریافت توپ مانع آنها شوید.- حریف خود را در کنار توپ عالمت گذاری کنید ، به عبارت دیگر طرفی که ...

پنجشنبه 20 آذر 1399

تاکتیک های اصلی فردی هنگام مواجهه با حریف در فوتبال پایه

تاکتیک های اصلی فردی هنگام مواجهه با حریف در فوتبال پایه  هنگام مواجهه با حریف:- توپ را از حریف خود به طرف مقابل ببرید - حریف خود را با ضربات سریع ، نمایشی وتغییر ناگهانی جهت ،متزلزل کنید- توپ را به سمت چپ سپس به سمت راست بفرستید و برعکس- توپ را خیلی دور نکنید ، باید پیشرفت کنید با پاس های کوتاه و طوالنی- استفاده از توپ های متقاطع هم تیمی در موقعیت خوبی ،- در صورت از دست دادن توپ ، از پ ...

چهارشنبه 19 آذر 1399

تاکتیک های اصلی فردی در فوتبال پایه

تاکتیک های اصلی فردی در فوتبال پایهچگونه می توان تاکتیک ها را آموزش داد1 .اجازه دهید کودکان بازی کنند (بازی های کوچک و غیره)2 .ارائه محتوای (فرهنگ تاکتیکی) 3 .تنظیم موقعیت های مربوطه (بازی با مضمون)4 .تنظیم موقعیت ها / مشکالت (حمله / دفاع بادستورالعمل به مخالفان)5 .بازی آزاد یا هدایت بازی با بررسی و گفتگو با بازیکنان   اصول کلی تاکتیک های اصلی فردی- همه بازیکنان باید به هم تیمی های خود ...

ﺳﻪشنبه 18 آذر 1399

تکنیک های پایه دروازه بان برای سنین 11 تا 14 ساله

تکنیک های پایه دروازه بان برای سنین 11 تا 14 ساله آماده سازی فنی- ادامه تکنیک های به دست آمده - حرکت به سمت "زمین بزرگ" و "هدف بزرگ" - کار روی توپ های بالا - بهبود کنترل توپ با پا - نقش دروازه بان در تیم - افزایش دشواری موقعیتهای روبرو شده.   آمادگی جسمی- توسعه خصوصیات بدنی خاص (استقامت ،سرعت ، قدرت ، آرامش) با استفاده از تمرینات ویژه- تمرینات هماهنگی ، با و بدون ت ...

دوشنبه 17 آذر 1399

تکنیک های پایه دروازه بان برای سنین 6 تا 10 ساله

تکنیک های پایه دروازه بان برای سنین6 تا 10 ساله آماده سازی فنی- اولین تماس با توپ ، اولین تجربه "در هدف" ،- به تدریج یادگیری تکنیک های دروازه بان ،- معرفی بازی با توپ با پا.   آمادگی جسمی- خصوصیات بدنی (استقامت ، سرعت ، هماهنگی ،استعداد و غیره) از طریق بازی های مختلف توسعه می یابد.   آماده سازی روانشناختی- پذیرش شکست ،- احترام به مربی ، هم تیمی ، حریف و داور - یادگیری "تنها بود ...

یکشنبه 16 آذر 1399

تکنیک های دروازه بان در فوتبال پایه

تکنیک های دروازه بان در فوتبال پایهدروازه بانوظیفه دروازه بان جلوگیری از ورود توپ به دروازه خود است.دروازه بان تنها بازیکن تیم است که اجازه اداره توپ را دارد(بجز پرتاب توپ) اما فقط در ناحیه اطراف دروازه که به عنوان منطقه پنالتی شناخته می شود.تمرین ویژه دروازه بان فرایندی طولانی مدت است که از کودکی شروع می شود و تنها با پایان یافتن کار دروازه بان به پایان می رسد. این آموزش مراحل خاصی را طی می کند: ...

یکشنبه 16 آذر 1399

تکنیک های پایه در فوتبال پایه - بخش دوم

تکنیک های پایه در فوتبال پایه قسمت دوم همانطور که در مقاله ی قبل توضیح دادیم ،در فوتبال پایه ، تکنیک های اساسی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:- کنترل توپ- دویدن با توپ- ضربه زدن به توپ   3 .ضربه زدن به توپالف : پاس دادنب : شوت روی دروازه   پاس دادناقدام به دادن توپ به هم تیمی. این یک بخش اساسی از بازی تیمی است. به عنوان هسته اصلی بازی ، پاس دادن به یک تیم اجازه می دهد:- نگه داشتن ت ...

جمعه 14 آذر 1399

تکنیک های پایه در فوتبال پایه - بخش اول

تکنیک های پایه در فوتبال پایهدر فوتبال پایه ، تکنیک های اساسی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:- کنترل توپ- دویدن با توپ- ضربه زدن به توپ 1 .کنترل توپالف : کنترلب : نگهدارنده کنترل توپکنترل توپ تسلط بر آن است. کنترل صحیح توپ به این معنی است که یک حرکت موفقیت آمیز خواهد بود.حرکات کنترل برای تمرکز روی توپ عبارتند از: کنترل جهت دار و جمع آوری توپ در حین حرکت - اینهاشامل سرعت در بازی میشود. نگهدارند ...

پنجشنبه 13 آذر 1399

قالب ها و تمرین های بازی های کوچک در فوتبال پایه

قالب ها و تمرین های بازی های کوچک در فوتبال پایه فوتبال اساساً از دو ایده تشکیل شده است : به ثمر رساندن گل و جلوگیری از گل زنی حریفان. بهترین روش برای تأکید بر این دروازه ، استفاده از قالبهای بازی کوچک و سازگار با تمرینات مختلف است.- کوچکترین قالب نمایش 1 1 1 است.- در این قالب ، جنبه های فنی مورد توجه قرار گرفته استدریبل و محافظت از توپ.- کودکان نیز باید یاد بگیرند که حضور خود را نشان دهند و به ...

چهارشنبه 12 آذر 1399

نقش بازی های کوچک در فوتبال پایه - بخش دوم

نقش بازی های کوچک در فوتبال پایه - بخش دوم بازی برای تفریحبرای کودکان ، مهمترین چیز بازی کردن است. آنها برای لذت بردن بازی می کنند. بخش اساسی آموزش عنوان می دارد که کودکان با بازی بهتر می آموزند. که منجر به بهبود مهارت ها و استقلال می شود ، ابتکار عمل و تصمیم گیری (خلالقیت) را تسهیل می کند و همچنین روابط با دیگران را مورد توجه قرار می دهد. از دیدگاه تاکتیکی تر ، موضوع بینایی ، حمله و دفاع است. با ...

ﺳﻪشنبه 11 آذر 1399

نقش بازی های کوچک در فوتبال پایه - بخش اول

بازی طرف های کوچک در فوتبال پایهبازی های کوچک برای شرکت کنندگان بسیار مفید است. مطالعات انجام شده نشان می دهند، و مشاهدات تأیید می کنند که بچه ها از بازی در بازی های کوچک با قوانین اقتباس شده بیشتر لذت می برند. آنها توپ را بیشتر لمس می کنند ، سریعتر یاد می گیرند و باید در طول مسابقه تصمیمات بیشتری بگیرند (تمرکز بیشتری لازم است زیرا توپ هرگز در فاصله دور نیست) . کودکان نیز زمان زیادی درگیر بازی هس ...

شنبه 15 آذر 1399

دست گرمی بازی کردن در فوتبال پایه

دست گرمی بازی کردن در فوتبال پایه 12-11 ساله : کار در مقابل هدف الف : والیدو تیم تشکیل شده اند.با توپ مانند والی برخورد می شود و با دست مهار می شود . دست هر بازیکن به عنوان دروازه بان عمل می کند.   ب : کنترل توپیک توپ برای دو بازیکن: تمرینات هماهنگی.   مسابقه 15 - 5   2 جناح در هر تیم 5 نفرمسابقه 5 بر 5 (زردهای مقابل آبی) تنظیم می شود ، هر تیم جناح هایی دارد که روی هر یک ...

123مجموع 59 مقاله
local_phone