باشگاه فوتبال روستوف ایران به منظور بهبود آموزش از بهترین مربیان دروازه بانی برای پیشرفت بیشترین فوتبال آموزان استفاده خواهد کرد. دکتر نیما نکیسا از مربیان برتر دروازه بانی ایران می باشد . ایشان دروازه بان سابق تیم میلی ایران بوده و افتخارات زیادی را برای فوتبال ایران آفریده است . آموزش دروازه بانی را در مدرسه فوتبال روستوف ایران بصورت حرفه ای بیاموزید .

12مجموع 23 مطلب دانلود
local_phone